ஊதிய உயர்வு தார்ணா போராட்டம்

20-06-2017 வெற்றிகரமாக நடத்த அனைத்து சங்கங்களின்   கூட்டமைப்பு அறைகூவல்.

உரிமைகளை மீட்டிட ஒன்றுபட்டு போராடுவோம்.

Leave a Reply